emtre_varakunder

"Emtre gjorde stor skillnad för vårt projekt genom ett tidseffektivt arbete med hög kvalité"

Magnus Persson, projektchef Skanska

"Emtre är alltid mitt första alternativ när jag behöver hjälp med mätning"

Roland Eiksson, produktionschef Skanska IME

"Emtre levererar alltid det jag förväntar mig och är alltid flexibla"

Patrik Danielsson, mätchef NCC construction