Snabbt och effektivt
utan avkall på kvalitet!

emtre_tjanster

Emtre AB verkar som teknisk konsult inom fysisk samhällsbyggnad och erbjuder tjänster inom såväl mätteknik som byggledning. Nedan följer exempel på verkningsområden:

Projekt/byggledning

Behöver du hjälp med att genomföra ditt projekt snabbt och effektivt utan avkall på kvalitet? Vi låter en erfaren projektledare hjälpa dig att ta projektet från idé till avslut och uppföljning. Vi utgår från dina behov, mål och förutsättningar och skräddarsyr ett upplägg likväl för det stora som för det lilla projektet. Avtals- och kontraktskrivning, budgetplanering, kvalitetskontroll och ledning av löpande arbete, rapportskrivning samt projektadministration är några av de punkter vi kan hjälpa dig med.

Beställarstöd

Vår noggranna och engagerade personal är ett stöd för dig som beställare. Vi synar och kontrollerar exempelvis olika typer av bygghandlingar.

Mängdreglering

En av de viktigaste punkterna inom ett projekt är att hålla koll på kostnaderna. Ofta står kostnaderna i direkt relation med arbetet som utförts och det är därför viktigt att hålla koll på mängder när du spränger, schaktar eller fyller. Vi genomför noggranna beräkningar för bland annat volymer och ytor.

Projektering

Vi börjar med att kartlägga förutsättningar och villkor för projekteringen för att därefter arbeta fram systemhandlingar och så småningom bygghandlingar med bland annat konstruktionsritningar. Vi hittar helt enkelt de bästa lösningarna för ditt projekt.

Inmätning

Vi tillhandahåller specialistkompetens inom såväl stommätning som detaljmätning. Med hög noggranhet mäts exempelvis detaljer in med GPS, totalstation, avvägare eller laserscanner och sätts i förhållande till ett koordinatsystem. Vi erbjuder kostnadseffektiva lösningar mycket på grund av vår kompetenta personal och den moderna tekniken.

Utsättning

Vi beräknar och gör utsättningar för allt inom väg, mark och anläggning. Vi hjälper dig med utsättning av stomlinjer, grunder och armeringar. Broar, tunnlar, järnvägar, vägar, flygplatser, VA, dike med mera.